Pozbierali sme názory od skúsených mamičiek tak, aby ste si mohli vychutnať každý moment s vaším bábätkom.

all::other
Milá Helen, mám trojmesačné bábätko a som z toho veľmi šťastná. No musím priznať, že tieto prvé tri mesiace boli veľmi ťažké po fyzickej aj po psychickej stránke. Myslím, že by to pre mňa bolo oveľa jednoduchšie, keby bol manžel aktívnejší a bral svoju úlohu otca vážne. Viackrát som mu naznačila, že by mi mohol viac pomáhať s bábätkom a že sa nemôže tváriť, že mi robí láskavosť, keď ho poprosím, aby vymenil plienku, nachystal jedlo, atď. Ja som na materskej, on chodí do práce, a často sa na to vyhovára. Prosím, poraď mi, robím niečo zle?
Moms' answer:
U mnohých párov, ktorým sa narodí dieťatko, je zdrojom znechutenia a nedorozumenia, keď má mama pocit, že otecko sa nedostatočne zapája do rodičovských povinností a výchovy. Menšia aktivita otca môže byť do istej miery zapríčinená tradičným rozdelením úloh, v rámci ktorého sa starostlivosť o dieťa väčšinou považuje za „úlohu matky“. Na druhej strane sú tu biologické dôvody, materstvo sa totiž považuje za vec inštinktu a prírody, kým otcovstvo je niečo, čo sa treba naučiť. Preto mužom vo všeobecnosti dlhšie trvá, kým plne prijmú úlohu rodiča. Moderné názory však koncept rodičovstva považujú za „rovnocenné partnerstvo rodičov“. Rodičia, ktorí sa do výchovy zapájajú rovnocenne lepšie spolupracujú a prispôsobujú sa situácii a rozhodujú sa, ako rozdeliť úlohy a činnosti súvisiace s dieťaťom. Všetko s cieľom myslieť ekonomicky a spravodlivo, namiesto delenia úloh na „mužské“ a „ženské“ alebo „materské“ a „otcovské“. Na základe tohto prístupu môže byť výchova kvalitná len ak sa rodičia dopĺňajú. Mnohí odborníci, ktorí sa zaoberajú úlohami otca a matky pri výchove tvrdia, že to, ako otec prežíva príchod dieťaťa veľmi závisí od toho, do akej miery matka verí v jeho schopnosti. Takže ak chcete, aby vás manžel viac podporoval, mali by ste najprv vyskúšať rôzne komunikačné stratégie. Namiesto občasných „náznakov“ si nájdite čas na vážny rozhovor. Vysvetlite mu, aké je dôležité, aby sa rovnako zapájal do starostlivosti o dieťa. Pochváľte jeho otcovské zručnosti. Uveďte konkrétny príklad, kedy vám pomohol a povedzte mu, ako veľa to pre vás znamenalo. Diskutujte konštruktívne, skúste si spoločne naplánovať rozvrh aktivít, aby ste obaja mali trochu času pre seba a mohli zo seba dostať nahromadenú únavu a stres. Je veľmi dôležité, aby ste si uvedomovali snahu toho druhého – vašu starostlivosť o dieťa a jeho pracovné povinnosti. Otvorene sa zhovárajte o svojich pocitoch, o veciach, ktoré sú obzvlášť únavné a o tom, ako ich môžete spoločne prekonať a navzájom sa podporiť na tejto krásnej spoločnej ceste rodičovstvom.
Back to questions