Pozbierali sme názory od skúsených mamičiek tak, aby ste si mohli vychutnať každý moment s vaším bábätkom.

all::upbringing
Milá Helen, občas sa s manželom trochu pohádame, zvýšime hlas a škriepime sa. Nie je to problém pre náš vzťah, no často premýšľam nad tým, aký to má vplyv na deti, pretože niekedy sú pri tom a počujú hluk a cítia napätie. Mali by sme si dávať väčší pozor, keď sa hádame? Majú tieto malé škriepky negatívny dopad na deti?
Moms' answer:
V každom páre sa občas nájdu nezhody. Dôležité je, ako tieto nezhody riešite. Ak rodičia vedú pokojnú a konštruktívnu diskusiu, dieťa sa naučí, že dvaja ľudia môžu spolu žiť, aj keď majú rôzne názory, no musia sa počúvať a hľadať uspokojivé riešenie. Tieto rozhovory môžu byť pre deti veľmi poučné, ak ich viete udržať v konštruktívnej rovine. Z takéhoto prístupu sa deti môžu naučiť, že je v poriadku z času na čas cítiť hnev, no aj to, že každý z nás nesie zodpovednosť za vlastné pocity a môže sa ospravedlniť a skúsiť nájsť uspokojivé riešenie. No ak sa jeden z vás naozaj nahnevá a rozhovor prejde do hádky (s ostrými slovami, obvineniami, urážkami, atď.), môže to mať na dieťa veľmi negatívny dopad. Skúsenosti, ktoré deti nadobudnú v rodine majú výrazný a dlhodobý dopad na ich vzorce správania v neskoršom veku a na kvalitu vzťahov, ktoré si vybudujú s ostatnými ľuďmi vo svojom okolí. V tomto kontexte rodičia zohrávajú obzvlášť dôležitú úlohu, pretože sú najdôležitejším modelom noriem a prijateľného správania. Reakcie a správanie rodičov slúži dieťaťu ako mapa správania. Ak je dieťa často svedkom hádok, časom bude takéto správanie považovať za úplne prijateľné. Preto by rodičia mali myslieť na to, že ich slová a činy, predovšetkým pri vzájomnej komunikácii, majú veľký vplyv na dieťa, jeho sebavedomie, sociálny a citový rozvoj a vzťahy v budúcnosti. Keď sa rodičia hádajú, deti cítia napätie a nevraživosť. Deti tieto pocity dávajú najavo rôznymi spôsobmi. Aj keď ich nechcú prejaviť, dajú sa odčítať z tváre a reči tela bez toho, aby povedali čo i len jediné slovo. Preto by ste sa nemali v prítomnosti detí hádať. Ak nastane problém, ktorý môže prerásť do hádky, najlepšie je porozprávať sa o tom, až keď deti nebudú doma. Vo všeobecnosti najlepšie, čo rodič môže urobiť pre svoje dieťa, je byť mu zdravým príkladom a vždy komunikovať konštruktívne a s úctou k tomu druhému. Vzájomný rešpekt voči všetkým členom rodiny vytvára prostredie, v ktorom sa berie ohľad na potreby všetkých a pre dieťa je to dobrý model, ktorý mu môže poslúžiť aj neskôr, keď si založí vlastnú rodinu.
Back to questions