Zásady používání souborů cookie

Tento web používá soubory cookie. Tyto zásady poskytují informace o tom, proč používáme soubory cookie a jak je můžete spravovat.

Co je soubor cookie?
„Cookie“ je soubor omezené velikosti, který se obecně skládá z písmen a číslic a je odesílán internetovým serverem do souboru cookie prohlížeče umístěného na pevném disku vašeho počítače (nebo jiného zařízení připojeného k internetu, např. smartphonu nebo tabletu), když si prohlížíte tento web.

Soubor cookie obecně obsahuje název webové stránky, ze které pochází, svůj životní cyklus (dobu, po kterou zůstává ve vašem zařízení) a hodnotu, kterou je obecně náhodně generované jedinečné číslo.

Použity mohou být dva typy souborů cookie: dočasné soubory cookie a trvalé soubory cookie. Dočasné soubory cookie se na konci relace prohlížení automaticky vymažou. Trvalé soubory cookie zůstávají ve vašem zařízení déle, po dobu, která je specifická pro každý soubor cookie, a zůstávají v platnosti až do data vypršení jejich platnosti (pokud je uživatel předem nevymaže).

Soubory cookie mohou být používány webovými servery k identifikaci a sledování uživatelů při procházení různých stránek webu a k identifikaci uživatelů, kteří se na jejich web vracejí.

Soubory cookie neobsahují informace, které umožňují vaši osobní identifikaci, ale některé osobní údaje o vás, které společnost ukládá, mohou souviset s informacemi uloženými v souborech cookie a z nich obdrženými. Další informace o tom, jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Proč tento web používá soubory cookie?
Mnoho souborů cookie z tohoto webu provádí základní funkce nebo služby, které jste požadovali, nebo nám umožňují zajistit bezpečnost, jak je uvedeno v tabulce níže.

Společnost Ontex a její dodavatelé služeb mohou používat soubory cookie ke shromažďování souhrnných dat, aby zajistili řádnou správu svých webů a zlepšili jejich prohlížení. Tato zařízení můžeme použít ke sledování informací v našich systémech a identifikaci kategorií návštěvníků podle prvků, jako je IP adresa, doména, typ prohlížeče a prohlížené stránky. Tyto informace jsou předávány našim webmasterům, kteří je používají k analýze počtu návštěvníků v různých částech webu a zajišťují tak, že naše webové stránky jsou stále užitečným a efektivním zdrojem informací.

Jaký typ souboru cookie tato stránka používá?
V tabulce níže jsou uvedeny různé typy souborů cookie, které společnost Ontex na tomto webu používá, a také jejich účel (účely) a životní cyklus.

  • Funkční soubory cookie

Tyto soubory cookie umožňují optimální fungování webu. Můžete je odmítnout a smazat prostřednictvím nastavení prohlížeče. Může to však negativně ovlivnit váš uživatelský zážitek.

  • Analytické soubory cookie

Abychom web přizpůsobili potřebám jeho návštěvníků, používáme Google Analytics k měření počtu návštěv, počtu zobrazených stránek, aktivity návštěvníků našeho webu a frekvence, s jakou se návštěvníci vracejí. Google Analytics je služba webové analýzy poskytovaná společností Google, Inc. (Google). Tento nástroj generuje následující soubory cookie:

  • Výkonnostní soubory cookie

Jak můžete spravovat soubory cookie používané webem?
Pokud si přejete odmítnout používání souborů cookie webem nebo pokud si přejete smazat nebo povolit nové soubory cookie na svém zařízení, můžete upravit nastavení svého prohlížeče tak, aby soubory cookie blokoval nebo aby vás upozornil, když jsou soubory cookie odeslány do vašeho zařízení. Soubory cookie mohou být spravovány různými způsoby. Další informace o tom, jak nastavit nebo upravit nastavení prohlížeče, naleznete v pokynech k prohlížeči:

Internet Explorer

Chrome

Firefox

Safari

Pokud zakážete soubory cookie používané webem nebo vymažete soubory cookie, které již web nainstaloval do vašeho zařízení, může to mít dopad na vaše procházení webu (například nebudete moci prohlížet určité části webu nebo přijímat personalizované informace při prohlížení webu).

Aktualizace aktuálních Zásad používání souborů cookie
V případě, že Ontex upraví své postupy týkající se souborů cookie, budou tyto úpravy začleněny do aktualizované verze těchto zásad. O těchto změnách vás budeme také informovat aktualizací data, kdy zásady vstupují v platnost v horní části těchto zásad. Společnost Ontex si vyhrazuje právo tyto zásady pravidelně upravovat s cílem zohlednit technologický pokrok, změny v legislativě a nařízeních a dobré obchodní praxi, aniž by tím byla dotčena vaše práva v rámci aktuální legislativy.