Politică de confidențialitate

Introducere

Prezenta declarație de confidențialitate se aplică Ontex BV, o companie constituită și care-și desfășoară activitatea în conformitate cu legile din Belgia, cu sediul social la Genthof 5, 9255 Buggenhout, Belgia, și înregistrată în registrul persoanelor juridice (KBO) sub numărul 0419.457.296, și oricare dintre afiliatele sale* (în continuare „Ontex”) care controlează și utilizează date cu caracter personal („Date cu caracter personal”) în cadrul activităților sale comerciale („Activitatea”).

Ontex își rezervă dreptul de a modifica această declarație de confidențialitate în orice moment și din orice motiv. Declarația de confidențialitate revizuită se aplică de la data publicării declarației de confidențialitate revizuite pe site-ul web Ontex.com. Vă rugăm să verificați această declarație de confidențialitate în mod regulat pentru a vă asigura că v-ați familiarizat cu cea mai recentă versiune.

* Afiliate înseamnă orice companie controlată de, care controlează sau se află sub controlul comun al Ontex BV, prin control înțelegându-se deținerea a cel puțin 50 % din părțile sociale. Puteți accesa lista tuturor entităților Ontex în raportul nostru anual de pe site-ul nostru ontex.com.

Colectarea datelor cu caracter personal

scop În contextul activității sale, Ontex colectează și prelucrează date cu caracter personal în diverse scopuri:

Contactarea și intrarea în relații de afaceri cu clienți (potențiali) care pot fi companii sau pacienți individuali sau îngrijitorii acestora, precum și gestionarea eficientă a cererilor acestora;

Marketing direct către (potențiali) clienți;

Recrutarea și angajarea personalului și asigurarea unui mediu de lucru optim;

Cerințe legale și audituri;

Interacțiunea cu autoritățile guvernamentale sau competente și respectarea cerințelor acestora;

Cercetarea, dezvoltarea și testarea de produse noi;

Contactarea și intrarea în relații de afaceri cu furnizorii de servicii și bunuri sau cu alți parteneri de afaceri terți;

Contactarea investitorilor săi și a potențialilor investitori;

Gestionarea corectă a activelor sale.

În cazul în care colectarea are scopuri mai precise, Ontex a adoptat politici de confidențialitate specifice pentru a le acoperi mai precis. Politicile de confidențialitate amintite pot fi găsite în fiecare caz pe site-ul web Ontex la care se referă.

Colectarea datelor cu caracter personal: baza legală

Baza legală a Ontex pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal depinde de scopul colectării și, prin urmare, constă în: (i) interes legitim pentru a asigura interacțiunile de afaceri cu clienții, furnizorii sau alți parteneri de afaceri terți, precum și cu investitorii și pentru a gestiona activele Ontex (ii) executarea unui contract cu clienții, furnizorii, alți parteneri de afaceri terți și angajați, (iii) îndeplinirea obligațiilor legale în diverse domenii, inclusiv (în cazul în care sunt necesare date privind sănătatea angajaților), cerințele legale privind asigurările sociale și ocuparea forței de muncă, (iv) efectuarea de cercetări științifice și (v) consimțământul (explicit) în astfel de cazuri, cum ar fi trimiterea de marketing direct, anumite interacțiuni cu clienții pacienților (în Activitatea B2C) pentru a asigura livrarea produselor etc.

Păstrarea și ștergerea datelor cu caracter personal

Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal va depinde în mod direct de scopul pentru care acestea sunt colectate.

Divulgarea datelor cu caracter personal către terți

Ontex nu va partaja niciodată datele cu caracter personal cu terțe părți în scopuri secundare sau fără legătură cu acestea, cu excepția cazului în sunt divulgate prin alte mijloace la punctul de colectare.

Ontex poate partaja date cu caracter personal cu terțe părți, în cazul în care acest lucru este necesar pentru atingerea scopurilor de mai sus.

Partajarea poate include transferuri în afara Spațiului Economic European, inclusiv în țări care este posibil să nu ofere același nivel de protecție a datelor ca în Spațiul Economic European. Ontex a luat și va continua să ia măsuri de protecție adecvate, astfel încât datele cu caracter personal să rămână supuse unui nivel adecvat de protecție în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor în scopurile identificate mai sus. Printre acestea se numără punerea în aplicare a clauzelor model ale UE, care impun terților să dispună de mijloace adecvate de protecție, firewall-uri, parole etc.

Dacă este cazul, datele cu caracter personal pot fi divulgate autorităților de aplicare a legii, agențiilor de reglementare sau altor agenții guvernamentale sau unor terțe părți, dacă este necesar sau de dorit să se respecte obligațiile sau solicitările legale sau de reglementare, sau în scopurile identificate mai sus.

Acces la datele cu caracter personal

Ontex se obligă să ofere acces persoanelor care doresc să revizuiască datele cu caracter personal pe care Ontex le prelucrează despre ele și/sau să corecteze eventualele inexactități pe care acestea le-ar conține. O simplă cerere către [email protected] este suficientă pentru acest lucru. Totodată, mai multe site-uri găzduite de Ontex oferă persoanei care dorește să acceseze, să revizuiască, să corecteze sau să șteargă datele sale personale, posibilitatea de a o face direct, prin mijloace proprii.

Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată

RGPD și legile prin care este transpus în legislația națională, vă oferă mai multe drepturi de a vă gestiona datele cu caracter personal. Aceste drepturi sunt:

  • dreptul de a accesa datele cu caracter personal pe care Ontex le deține în legătură cu dvs.
  • dreptul de a solicita ca aceste date cu caracter personal să fie corectate, limitate sau șterse,
  • dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal.
  • Datele cu caracter personal pe care le-ați transmis către Ontex pot fi solicitate înapoi într-un format care poate fi citit automat.
  • Dacă sunteți de părere că Ontex nu a tratat în mod corespunzător datele dvs. cu caracter personal, aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere. Autoritatea principală de protecție a datelor de la Ontex este Autoritatea belgiană pentru protecția datelor (autoriteprotectiondonnees.be), pe care o puteți contacta în acest caz. De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea locală de supraveghere a protecției datelor  în orice moment.

Cel mai simplu mod de a vă exercita drepturile este să trimiteți un e-mail simplu, specificând solicitarea dvs. la [email protected].

Ontex vă prețuiește foarte mult confidențialitatea și vă solicităm ca, pentru orice întrebări sau preocupări pe care le aveți cu privire la utilizarea datelor dvs. personale, să ne contactați mai întâi prin intermediul adresei de e-mail de mai sus.

Securitatea informațiilor

Ontex a implementat standarde tehnologice și măsuri de securitate operațională conforme cu condițiile de piață, pentru a proteja toate datele cu caracter personal colectate conform celor de mai sus împotriva pierderii, utilizării incorecte, modificării neautorizate sau distrugerii. Aceste date cu caracter personal (și alte date confidențiale) au fost alocate categoriilor de confidențialitate și, pe baza acestora, au fost puse în aplicare măsuri de protecție. În cazul în care prelucrarea ar fi putut genera situații de risc sporit pentru persoanele ale căror date cu caracter personal au fost colectate, a fost efectuată o evaluare a impactului asupra vieții private (actualizată permanent).

Protecția vieții private a copiilor

Ontex înțelege importanța protejării confidențialității copiilor în lumea online interactivă, precum și în lumea reală. Politica Ontex nu este de a colecta sau de a păstra în mod intenționat date cu caracter personal despre orice persoană cu vârsta sub 13 ani. Cu toate acestea, pentru unele dintre produsele Ontex (scutece și produse de îngrijire pentru bebeluși), poate fi necesar ca Ontex să primească anumite date cu caracter personal ale copiilor (fotografie, nume, data nașterii sugarilor). Pentru a primi astfel de date cu caracter personal și pentru orice utilizare a acestora, se solicită consimțământul explicit al părintelui sau tutorelui.

Limitarea răspunderii

Ontex ia toate măsurile rezonabile pentru a garanta confidențialitatea datelor cu caracter personal pe care le colectează. Dacă comunicați cu Ontex prin intermediul site-urilor web sau prin poștă, trebuie să știți că transmiterea datelor cu caracter personal prin Internet sau prin e-mail nu este niciodată lipsită de riscuri. Prin urmare și în măsura maximă permisă de lege, acceptați că orice posibile daune, directe sau indirecte, pe care le-ați putea suferi în urma unei utilizări ilegale sau incorecte a datelor dvs. personale de către terțe părți care nu sunt autorizate să facă acest lucru, nu pot fi niciodată imputate și nici recuperate de la Ontex.

Date de contact

Întrebări, feedback, preocupări cu privire la această declarație de confidențialitate pot fi adresate prin intermediul [email protected].