Termeni de utilizare

Cuprins

– Acceptarea și modificarea Termenilor de utilizare
– Accesul la site-ul web
– Conținutul site-ului web
– Utilizarea site-ului web
– Drepturi de proprietate intelectuală
– Linkuri către site-uri web și servicii ale unor terțe părți
– Durată și reziliere
– Răspundere legală
– Generalități
– Legea aplicabilă
– Soluționarea litigiilor

Acceptarea și modificarea Termenilor de utilizare

Acești termeni de utilizare („Termenii de utilizare”) stabilesc cadrul juridic care guvernează accesul și utilizarea site-ului web Ontex.com („Site-ul web”), care este deținut și utilizat de compania Ontex BV, înregistrată cu numărul 0419.457.296 (Registrul societăților din Belgia) cu sediul social la Genthof 5 9255 Buggenhout, („Ontex” sau „noi”).

Accesarea și utilizarea site-ului web sunt condiționate de acceptarea de către dvs. a Termenilor de utilizare care sunt aplicabili în momentul în care accesați site-ul web și care pot fi modificați de Ontex în orice moment. În acest sens, prin accesarea și utilizarea site-ului web, acceptați că sunteți obligat în mod automat de Termenii de utilizare și, prin urmare, de orice modificări care erau aplicabile la momentul accesării sau utilizării site-ului web și acceptați că o astfel de acceptare va avea aceeași valoare juridică ca o acceptare expresă în scris. În cazul în care nu sunteți de acord cu Termenii de utilizare, nu trebuie să accesați sau să utilizați site-ul web. Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii de utilizare și Politica de confidențialitate, pe care le puteți accesa aici înainte de a utiliza site-ul web. Vă recomandăm să citiți Termenii de utilizare de fiecare dată când accesați site-ul web.

Utilizarea site-ului web

Nu trebuie să accesați sau să utilizați site-ul web într-un mod care poate deteriora, dezactiva, supraîncărca sau compromite conturile, sistemele IT sau rețelele Ontex. Nu trebuie să încercați să accesați conturile, sistemele IT sau rețelele Ontex în mod neautorizat. Nu trebuie să încercați să folosiți web crawlere, instrumente de scraping și alte mijloace automate pentru a accesa site-ul web sau conturile Ontex, sistemele IT sau rețelele într-un mod neautorizat. Nu trebuie să accesați, să descărcați, să utilizați sau să exportați site-ul web sau conținutul într-un mod care încalcă reglementările sau legislația privind exportul sau care încalcă alte reglementări sau prevederi legale aplicabile.[Text Wrapping Break]Cu titlu pur exemplificativ, nu trebuie (i) să modificați, să reproduceți, să descrieți, să adaptați și/sau să traduceți integral sau parțial site-ul web și/sau conținutul acestuia; (ii) să extrageți integral sau parțial site-ul web; sau (iii) să publicați și/sau să utilizați conținutul pe un site web, pe un suport media sau într-o rețea (și nici nu puteți autoriza o terță parte să facă acest lucru).

În cazul în care vi se cere să publicați conținut pe site-ul web (și anume, dar fără a se limita la comentariile privind produsele sau serviciile furnizate de Ontex) („Publicația (Publicațiile)”), garantați că (i) dețineți toate licențele, drepturile, acordurile și autorizațiile necesare pentru a utiliza și pentru a autoriza Ontex să utilizeze toate drepturile de autor, drepturile de marcă comercială și orice alt drept de proprietate aplicabil publicațiilor și (iii) ați obținut acordul scris al tuturor persoanelor fizice identificabile, pentru fiecare publicație, pentru a le folosi respectivele nume și imagini în publicația amintită. Acceptați că nu veți trimite publicații care pot fi ilicite, imorale, obscene, defăimătoare, amenințătoare, pornografice, pedofile, revizioniste (care neagă Holocaustul), intimidante, pline de ură, rasiste, abuzive, care incită la ură politică sau rasială, xenofobe, care încalcă orice lege sau regulă obligatorie sau care sunt inadecvate în orice alt mod. Prin publicarea de publicații pe site-ul web, acordați Ontex dreptul de a utiliza, reproduce și descrie publicațiile, integral sau parțial, gratuit, în beneficiul întregii lumi, pe orice suport, pe durata termenului legal de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la aceste publicații, pentru a îndeplini nevoile site-ului web și pentru a promova site-ul web menționat, și anume în scopuri publicitare sau comerciale.

Drepturi de proprietate intelectuală

Site-ul web și conținutul acestuia, precum și drepturile de autor și drepturile aferente mărcilor comerciale, denumirilor comerciale, desenelor, imaginilor, bazelor de date, informațiilor, datelor, textelor, sunetelor, fotografiilor și graficelor și tuturor codurilor sursă, software-ului și oricărui alt conținut, sunt proprietatea Ontex sau a titularilor săi de licențe și sunt protejate de drepturile de proprietate intelectuală și de alte drepturi de proprietate naționale și internaționale, inclusiv, dar fără a se limita la drepturile de autor și drepturile conexe, drepturile aferente bazelor de date, modelelor, mărcilor și denumirilor comerciale, brevetelor etc. Vă angajați să nu afișați sau să nu utilizați sigla sau mărcile Ontex în niciun mod, fără acordul nostru prealabil, exprimat în scris.

Accesarea și utilizarea site-ului web și/sau a conținutului nu trebuie interpretate ca acordarea unei licențe pentru oricare dintre aceste drepturi de proprietate intelectuală. Ne rezervăm toate drepturile legate de site-ul web și de conținut care nu v-au fost acordate în mod expres.[Text Wrapping Break]Puteți utiliza site-ul web sau conținutul acestuia numai în conformitate cu Termenii de utilizare.[Text Wrapping Break]În cazul în care utilizați conținutul site-ului web sau elemente asupra cărora Ontex are drept de proprietate sau deține o licență fără autorizația Ontex sau într-un mod care nu este autorizat de Termenii de utilizare, puteți încălca drepturile noastre de proprietate intelectuală sau drepturile de proprietate intelectuală ale terților, inclusiv, dar fără a se limita la drepturile de autor și drepturile conexe, drepturile referitoare la baze de date, modele și modele, mărci comerciale și mărci înregistrate, brevete și alte drepturi. În astfel de cazuri, ne rezervăm dreptul deplin de a vă revoca automat accesul la site-ul web și de a lua orice măsuri pe care le considerăm adecvate pentru a preveni, suspenda sau obține despăgubiri pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală. Niciun alt drept de orice alt tip nu este acordat sub formă de licență, atribuit sau transmis în alt mod persoanelor care accesează site-ul web și/sau utilizează conținutul.

Linkuri către site-uri web și servicii ale părților terțe

Site-ul web conține hyperlinkuri către alte site-uri web utilizate de terți și trimiteri la alte surse de informații. Aceste linkuri și surse de informații sunt furnizate în scop informativ. Aceste site-uri web și informațiile conținute pe aceste site-uri web nu sunt gestionate sau controlate de Ontex. Deoarece nu avem niciun control asupra acestor servicii, recunoașteți și acceptați că nu suntem responsabili (i) pentru disponibilitatea, conținutul, acuratețea, calitatea, publicitatea și produsele referitoare la aceste servicii externe și orice alt element disponibil în legătură cu aceste servicii sau prin intermediul acestor servicii, (ii) protecția datelor cu caracter personal sau orice alte practici pe aceste site-uri web.

Durată și reziliere

Termenii de utilizare vor rămâne aplicabili între noi și dvs. atât timp cât utilizați site-ul web.[Text Wrapping Break]În cazul în care considerăm că utilizarea de către dvs. a site-ului web este ilegală și/sau neautorizată și/sau încalcă Termenii de utilizare, ne rezervăm dreptul deplin de a lua orice măsuri, și anume introducerea de acțiuni în justiție, dacă considerăm acest lucru necesar, și blocarea accesului dvs. la site.

Răspundere legală

Datele comunicate pe site-ul web sunt în principal legate de activitățile de marketing ale Ontex sau de datele financiare și/sau de cele ale companiilor sale afiliate; aceste date sunt furnizate în scopuri informative și nu ar trebui interpretate ca un angajament în numele Ontex și/sau al companiilor sale afiliate.

Vi se va imputa exclusiv răspunderea legală pentru utilizarea site-ului web și pentru orice decizie luată în privința bazei de date și/sau a informațiilor conținute pe site.

General

Termenii de utilizare constituie întregul acord între dvs. și noi cu privire la obiectul prezentului document și înlocuiesc termenii și condițiile oricărei alte comunicări și/sau reclame cu privire la site-ul web.

În cazul în care o prevedere conținută în Termenii de utilizare este declarată ilegală, nevalidă sau inaplicabilă de către o instanță competentă sau un organism competent, invaliditatea acestei prevederi nu va afecta validitatea celorlalte prevederi conținute în Termenii de utilizare, care vor rămâne în vigoare.

Nerespectarea de către o parte a oricărui drept sau prevedere conținută în acești Termeni de utilizare nu constituie o renunțare la acest drept sau prevedere.

Vă angajați să despăgubiți, să apărați și să exonerați Ontex și reprezentanții, directorii, angajații, subcontractanții și agenții săi de consecințele oricărei reclamații, acțiuni, proceduri, daune și costuri care rezultă din încălcarea de către dvs. a Termenilor de utilizare.

Legea aplicabilă – Soluționarea litigiilor

Termenii de utilizare sunt guvernați de legislația belgiană.[Text Wrapping Break]În cazul unui litigiu, vă puteți adresa reclamația în scris prin intermediul secțiunii de contact a acestui site web, pentru a încerca să găsiți o soluție amiabilă a litigiului.

De asemenea, puteți recurge la serviciul de soluționare online a litigiilor oferit de Comisia Europeană în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 524/2013. Această platformă este accesibilă prin următorul link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Orice litigiu privind încheierea, valabilitatea, interpretarea, executarea sau încetarea Termenilor de utilizare va fi supus jurisdicției instanțelor (i) de la domiciliul Ontex; sau (ii) de la domiciliul dvs.; sau (iii) locul furnizării serviciului de acces la site-ul web.