Milá Helen, jak poznám, že se moje dítě snaží upoutat naši pozornost?

„Milá rodino Harper, mému synovi jsou 4 roky a stále ještě špatně vyslovuje slova. Poslední dobou komolí slova ještě více než dříve. Zajímalo by mě, jestli je hlavním důvodem žárlivost, protože máme v rodině další dítě – miminko mé švagrové. Myslím, že tohle může být jeho způsob, jak se snaží upoutat naši pozornost?“

Milá maminko,

každá změna v chování dítěte vyžaduje zjištění hlavního důvodu. Někdy může být užitečné pozorovat okolnosti, které mění chování dítěte, nebo co tomu předchází (co bylo komu řečeno a jakým způsobem, kdo další

byl přítomen atd.).

Chceš-li zjistit, zda se skutečně jedná o žárlivost, věnuj pozornost tomu, zda ke změně řeči dochází pouze v situacích, kdy je přítomno druhé dítě, nebo když o něm ostatní mluví.

Jaká je reakce členů rodiny v přítomnosti miminka (Nevšímají si jej? Má pocit, že si jej nevšímají?) a jaké jsou reakce okolí na jeho chování v těchto situacích.

Pokud zjistíš, že toto chování je specifické daným okolnostem (objevuje se pouze za těchto okolností), jedná se pravděpodobně o případ regresivního chování, ke kterému dochází v reakci na ztrátu pozice, kterou dítě dříve mělo, a ztrátu pozornosti, kterou mu věnovali dospělí.

Tyto reakce jsou však pro děti tohoto věku (a dokonce i starší děti) zcela běžné a normální. Důležité je dát mu dostatek času, aby se adaptovalo na novou situaci, ve které se musí dělit o pozornost dospělých s miminkem, a dávat mu stále najevo, jak je pro všechny důležitý a že jeho místo v rodině není ohroženo.

Regresivní chování obvykle trvá jen nějakou dobu a ustoupí, když dítě znovu získá pocit bezpečí a stability svého postavení.

Je však důležité, aby toto chování nebylo podporováno tím, že budete dítěti v těchto situacích věnovat zvláštní pozornost, ale spíše byste měli naznačit, že jeho pozice není ohrožena (milujete ho, je důležitý atd.) za jiných okolností (když se chová jako obvykle).

Je také velmi důležité, abyste ho nikdy nekritizovali za regresivní chování, ale zdůrazňovali výhody plynoucí z toho, že je starším bratrancem (např. je velký chlapec a umí mnoho věcí, které malé děti nedokážou).

Pokud však zjistíš, že se nejedná o chování specifické daným okolnostem, bylo by jistě užitečné (a nutné) kontaktovat specialistu na řeč, aby určil nejúčinnější způsoby, jak obtíže v řeči překonat.

Byl tento článek užitečný? Sdílej jej se svými nejbližšími!
FacebookEmailTwitterWhatsApp